Dostawy piasku, żwiru, tłuczniaCar Mobils Oferujemy szeroki wachlarz produktów budowlanych:

Piasek na zasypkę fundamentów

Sprzedaż piasku do murowania o granulacji 0-2 mm

Żwir na fundamenty o granulacji 0-4 mm

Kamień 2-8 mm

Czarną ziemię pod trawę

Sprzedaż tłucznia kamiennego, melafiru (sortowanego, niesortowanego) 0-31,5 mm oraz 31,5 -63 mm

Kamień 2-16 mm

Kamień 8-16 mm

Sprzedaż żwiru 16-32 mm

Gruz betonowy, betonowo-ceglany, ceglany (sortowany, niesortowany) 0-31,5 mm oraz 31,5 - 63 mm

Kliniec pow. 16 mm

Suchy beton B-7,5